Ämnesansvar

Om du vill kontakta en lärare kring hur det går för ditt barn i ett specifikt ämne finns information om ämnesansvar samt mailadress till ämnesansvarig lärare HÄR.