Kontakt

Personalfoto med mailadresser

Rektor: Marie Linder, 023-820 84, marie.linder@falun.se

Skolsköterska: Anna Nygård, telefon: 023-866 89,
anna.nygard@falun.se

Kurator: Joline Arderbäck Klockar, telefon: 023-83058, joline.klockar@falun.se . Telefontid torsdag- fredag.

Rektorsassistent: Elisabeth Back, elisabeth.back@falun.se

Studievägledare: Victor Kaustinen, telefon 023-82408, victor.kaustinen@falun.se

Fritids: 023-829 31