Fritidshemmet

Montessoriskolans fritidshem

Fritidshemmets uppdrag
Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Omsorg erbjuds för det behov som uppstår genom att föräldrar förvärvsarbetar eller studerar, inklusive restid.

Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. 

Montessoriskolans fritidshem
Fritidshemmet öppnar klockan 06.30 och är öppet fram till det att skoldagen startar. På eftermiddagen tar fritidshemmet vid när skoldagen slutar och stänger sedan klockan 17.30. Mellanmål serveras klockan 14 varje dag. Klockan 13.15 för förskoleklassen. Förskoleklassen äter mellanmål i klassrummet; de äldre eleverna äter i matsalen.

På Fritidshemmet erbjuds aktiviteter utomhus och inomhus. Eleverna i förskoleklass och årskurs 1 är på ”Lillfritids” fram till klockan 16 och därefter går de över till ”Storfritids”. Eleverna i årskurs 2-5 är på ”Storfritids”.

Vi har även tillgång till idrottssalen, Ateljén, musiksalen och biblioteket.

Alla är utomhus fram till klockan 15.00, därefter väljer eleverna om de vill fortsätta utomhus eller gå in och delta i någon aktivitet inomhus. Vi använder båda skolgårdarna, ”Norra skolgården” och ”Södra skolgården”. 

Morgonen
Fritidshemmet öppnar klockan 06.30. Frukost serveras fram till 07.15. Vi håller till i hemkunskapssalen och i fritidsrummet på ”Storfritids”. Klockan 07.45 går alla ut tillsammans på ”Norra skolgården” och är ute fram till skolstart.

Eleverna i årskurs 1-5 börjar sin skoldag klockan 09.30 på måndagar. Lämning sker vid ”Storfritids” fram till 08.30, därefter på Norra skolgården. 

Eftermiddagen
Efter mellanmålet är alla ute fram till klockan 15. Därefter finns det möjlighet att gå in och ansluta sig till aktiviteter inomhus. Eleverna i förskoleklassen och eleverna i årskurs 1 är i F-1:ans länga fram till klockan 16.00 då de går över till ”Storfritids”. 

Fritidshemmets telefonnummer
023-829 31 Telefontid: 06.30 – 08.15 samt 13.00 – 17.30.
Övrig tid går det bra att ringa rektor Marie 023-82084

Placeringen vid Falu kommun ansvarar för ansökningar och uppsägningar
E-post: placeringen@falun.se
Telefon: 023 – 832 80

Blanketter för ansökan och uppsägning hittar du HÄR.

Ditt barns tider för omsorgsbehovet meddelas till elisabeth.edqvist@falun.se ,
kopia till marie.linder@falun.se. 

Fritidspersonalen: