Skolresa

Besök i synagogan
Resan till Krakow på höstterminen i årskurs 9 är en tradition sedan Montessoriskolan startade. Skolresan förbereds under hela skoltiden med diskussioner och insamlingsaktiviteter. Vi har stående evenemang där de olika klasserna får möjlighet till insamling, samtidigt som elever och föräldrar arrangerar olika insamlingsaktiviteter.

Exempel på insamlingsaktiviteter är: Arrangera Talangjakt, disco och andra shower; sälja fika vid exempelvis föräldramöten, konserter och vernissage; försäljning av till exempel sportkläder, plastpåsar, kakor etc; arrangera middag för föräldrar; vara värd när skolor hyr ut sina lokaler till sportevenemang; utföra arbetsuppgifter för företag, slå in julklappar i galleriorna vid jul etc. Varje klass utser en förälder som agerar kassör och som får i uppdrag att öppna ett speciellt bankkonto för resan. Vi har regelbundna föräldramöten för att planera insamlingar. Vi använder samma researrangör varje år. (Studytours)

Vi ser elevernas engagemang i att samla in pengar till resan som en viktig del i att utveckla entreprenörskap. Skolreseinsamlingen utgör också en möjlighet för klassens föräldrar att träffas och lära känna varandra.

Blogginlägg om resan.