Särkilt stöd

Mycket av det som kännetecknar montessoripedagogiken kan relateras till ett specialpedagogiskt förhållningssätt. Hit kan räknas montessoripedagogiska hörnstenar såsom barnet i centrum, individualisering och en förberedd miljö, samt att undervisning och stoff anpassas till barnens skilda förutsättningar. När vi arbetar montessoripedagogiskt förväntas vi se och möta varje enskilt barn utifrån hans eller hennes förutsättningar och val av metod ska svara till varje barns behov.

Skolverkets folder: Stödinsatser i skolan