Montessoripedagogiken

Maria Montessori är Montessoripedagogikens grundare. Montessori föddes 1870 och hon blev Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete upptäckte hon att barn utvecklas harmoniskt och socialt när de får arbeta i en stimulerande miljö – med friheten att utvecklas var och en efter sina förutsättningar. Hon insåg att barnens egna intressen är den bästa motorn för att söka kunskap

Montessoripedagogiken kännetecknas av en tydlig och ärlig tilltro till barnet och dess inneboende möjligheter. Man vill tro att barn inom sig har en strävan efter självständighet och en medfödd lust att lära. Montessoripedagogiken har dessa inneboende krafter som utgångspunkt, och den går ut på att skapa en miljö där strävan efter självständighet och lusten att lära kan tas tillvara på bästa möjliga vis.

Grundstenar inom montessoripedagogiken är:

  • respekt för barnet
  • en genomtänkt miljö
  • frihet och ansvar

Så här tänker vi på Montessoriskolan kring “Frihet och ansvar”

Det är inom givna ramar och väl definierade strukturer som friheten ska utövas. Pedagogiken ska innehålla frihet i fostran – inte frihet från fostran. Frihet är något som barnet växer in i, lär sig att uppfatta och använda. Det finns alltså inget likhetstecken mellan frihet och möjligheten att göra ingenting alls. I en montessoriskola får en elev inte mer frihet än han eller hon klarar av.

Eleverna är fria att själva välja sysselsättning utifrån det som läraren har visat. De kan också välja att arbeta ensamma eller tillsammans med andra. De är fria att röra sig i lokalerna och ibland även utomhus om de så önskar. När eleverna får röra sig fritt kan de lägga sin koncentration på arbete i stället för på att disciplinera kroppen att sitta still i en skolbänk.

Eleverna får under arbetspassen hålla på med den aktivitet de valt så länge de önskar. De väljer själva vad de vill arbeta med hemma som “läxa” och vad de hellre gör under arbetspassen i skolan.

Frihet ger ansvar. Målet är att barnen ska bli självständiga och ansvarsfulla. Vårt mål är att varje elev ska lämna Montessoriskolan som en bra medmänniska med god självkänsla och ett gott självförtroende.