Kontakt

Rektor: Marie Linder, 023-820 84, marie.linder@falun.se (Kan kontaktas i alla typer av ärenden)

Skolsköterska: Anna Nygård, telefon: 023-866 89,
anna.nygard@falun.se

Kurator: Nicolas Kühnert, 023-86792, nicolas.kuhnert@falun.se

Administrativt stöd: Elisabeth Edqvist, elisabeth.edqvist@falun.se

Speciallärare: Anette Öfjäll Åkesson, Anna-Karin Forsberg 023-82432, anette.ofjall.akesson@falun.se, anna-karin.forsberg@falun.se

Fritids: 023-829 31 (06.30 – 08.15 och 13.00 – 17.30)

För kontakt med övrig personal finns information om mailadresser HÄR